Terenska nastava vjeronauka i etike na temu “Pitanje žene u islamu”

Danas smo imali priliku u okviru terenske nastave vjeronauka i etike uči u međureligijski dijalog i dijalog kultura i to kroz vrlo aktualnu temu „Pitanje žene u islamu“. Isto to predavanje je održano na Međunarodnom sajmu knjiga i multimedije „Inteliber, što je potvrda kulturološkog značaja ove teme.

Magistar filozofije i religijskih znanosti, Karlo Brunović, je održao predavanje ispred muslimanske organizacije Ahmadija te se u predavanju s povijesno-znanstvenog aspekta osvrnuo na arapske običaje i kulturu. Unutar nastave vjeronauka ističe se unutar ekumenske osmine upoznavanje drugih vjeroispovjesti i kultura. Osim unutarkršćanskog dijaloga, važno je istaknuti da se naglasak stavlja i na dijalog s islamom i židovstvom. Idući dijalog i bolje upoznavanje će se povesti s židovskom vjerskom zajednicom. Ovo je od velike pedagoške važnosti, jer naše učenike odgajamo za razumijevanje i mir.

Ljubav za sve, mržnj ni za koga

S druge strane, pitanje prava žena je globalno važno pitanje o kojem se polemike vode i na Zapadu. Naime, za spomenuti je kako je zadnja europska zemlja koja je odobrila ženama pravo glasa – Švicarska i to ne tako davne 1971.

Učenici su imali priliku suočiti se s mnogim predrasudama i postaviti brojna pitanja. A u konačnici su mogli kušati „bosanske domaće pite“.

„Danas se malo govori o ženama koje su islamske vjere. Svidio mi se način na koji su pristupili tabuima o ženama te što žene pokazuju vjernost samo jednom čovjeku (svojemu mužu).“

-Nika Peti, učenica 1. razreda